ФАРМА, питање број 2.
За тачан одговор добијаш 2★
Преостало време: 50 секунди.

Имаш: 11★
Животи: ❤❤❤

Како се зове женка петла?

Гуска Кокошка
Патка Ћурка
Љубимац
Једном у току игре поједе један од нетачних одговора

Помоћ

Дечја Игра © 2015 Забрањено је копирање садржаја овог сајта без дозволе аутора