ФАРМА, питање број 1.
За тачан одговор добијаш 1★

Имаш: 10★
Животи: ❤❤❤

Шта пас не уме да ради?

Лети Шени
Лаје
Љубимац
Једном у току игре поједе један од нетачних одговора
Помоћ је
искоришћена

Дечја Игра © 2015 Забрањено је копирање садржаја овог сајта без дозволе аутора