ФАРМА, питање број 2.
За тачан одговор добијаш 2★

Имаш: 11★
Животи: ❤❤❤

Од чега може да се сагради кокошињац?

Сладоледа Чоколаде
Цигала
Љубимац
Једном у току игре поједе један од нетачних одговора
Помоћ је
искоришћена

Дечја Игра © 2015 Забрањено је копирање садржаја овог сајта без дозволе аутора